Пратакол пасядження Абкаму Менскай абласной аргранізацыі БСДП (Грамада)

ПРАТАКОЛ

 пасяджэння  Менскага  абласнога   камітэта   Беларускай сацыял-дэмакратычнай    партыі    ( Грамада )

21  лістапада  2020 г.       офіс  БСДП            вул. Кулман, 9   г. Менск.

Колькасць сябрау абласнога камітэта — 5. Прысутнічалі  4 сябры  абласнога  камітэта:  Абрамовіч  А. М.,   Сдвіжкоу  А. М., Юрэвіч А.В.,   Яхімовія А. П.   Кворум  маецца.

Старшыня пасяджэння   Абрамовіч А.  М. Сакратар пасяджэння    Юрэвіч  А.В.        

Слухалі: Юрэвіча А. В. аб парадку дня.  Галасавалі :  “ за “  — 4 .   Прынята.

Парадак дня:

1. Аб  даце  правядзення  справаздачна – выбарчай  канферэнцыі  Менскай  абласной  арганізаціі  БСДП  і  парадку   дня; 

2. Аб  норме  прадстауніцства;                                                                                          

3. Аб  датах  правядзення  справаздачна – выбарчых  сходау  у  раённых  арганізацыях  і  суполках  Менскай  вобласці;                                                                                                       

4. Аб  выбарах  дэлегатау  на  абласную  канферэнцыю; 

5. Аб  прадстауленні  пратаколау  у  Менскі  абкам  і  звестак  аб  сябрах выбраных  раённых  камітэтау і  рэвізорах;  

6.Рознае.                                                                                                                                                                                

1. СЛУХАЛІ: Абрамовіча А. М., аб даце  правядзення абласной  канферэнцыі.             РАШЫЛІі: правесці справаздачна-выбарчую канферэнцыю  Менскай  абласной  арганізацыі БСДП 20-га лютага 2021 году з парадкам дня, зацвержаным раней.      ГАЛАСАВАЛІ: “за“—4. Прынята.                                             

2.  Аб норме  прадстауніцства СЛУХАЛІ Юрэвіча А. В. Ён прапанавау вылучыць аднаго  дэлегата  ад  пяці  сябрау па  спіску  раённых  арганізацый  і  суполак.         РАШЫЛІ :  устанавіць  норму  адін  ад  пяці сябрау па  спісу  прадстауленнаму  у  абкам  разам  з  пратаколамі  сходау. Спісы  раённых  арганізацый  і суполак і звесткі пра новых сяброу партыі і сяброу  райкамау прадставіць  у Менскі  абкам на  офіс  партыі  па  вуліцы Кульман дом № 9, памяшканне 607 да 01.02.2021г. ГАЛАСАВАЛІ: “за“—Прынята.

3. СЛУХАЛІ : Юрэвіча  А. В.  аб  датах   правяденяя  справаздачна-выбарчых  сходау у раённых арганізацыях і суполках  вобласці.  РАШЫЛІ : рэкамендаваць  правесці  справаздачна – выбарчыя сходы  у  Барысаускім раёне 12 снежня ,  у Уздзенскай  і  Маладзечанскай  раённых арганізацыях  19  снежня  г.г., у  Пухавічскай  суполцы  26.12.2020 г.,  а у  Салігорскай, Бярэзінскай і Жодзінскай  16.01 2021  г..  Адказныя  з  сяброу абласнога  камітэта  партыі за Узду ,  Пухавічі  і  Салігорск  Юрэвіч  А.В.,  а  за  Маладзечна,  Барысаускі  раён, Бярозіно  і  Жодзіна Абрамовіч А.М.. Іншыя прапановы у час абмяркавання не паступалі.  ГАЛАСАВАЛІ :    “ за “ –  4 .   Прынята.

4. ПАСТАНАВІЛІ:  выбары  дэлегатау на абласную справаздачна-выбарчую  канферэнцыю  правесці у раённых арганізацыях і суполках да лютага 2021 г. Рэкамендаваць  выбары  дэлегатау з  раёнау  праводзіць на  справаздачна – выбарчых  сходах.  Пратаколы  прадставіць  да  01. 02. 2021 году. ГАЛАСАВАЛ1: «за» — 4;  Прынята.                                             

5.  ВЫРАШЫЛІ  п.5  у  пункце  2.                                                                                             

6.  АБМЕРКАВАЛІ :  пытанні  пра  партыйную  дысцыпліну  і справаздачы  ( дакумантау )  ад  райкамау  у  Абкам  і  Абкаму   у  упрауленне  юсьтыцыі  Менскага  аблвыканкаму.                                                                                                   

Старшыня  пасяджэння             А. М. Абрамовіч

Сакратар   пасяджэння             А. В. Юрэвіч       

Абрамовіч А.М. Старшіня
Юрэвіч А.В. Сякратар
Сдвіжкоў А.М. Сябра Абкаму
Яхімовіч А.П. Сябра Абкаму

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *