Пратакол пасядження Абкаму Менскай абласной аргранізацыі БСДП (Грамада)

ПРАТАКОЛ

 пасяджэння  Менскага  абласнога   камітэта   Беларускай сацыял-дэмакратычнай    партыі    ( Грамада )

21  лістапада  2020 г.       офіс  БСДП            вул. Кулман, 9   г. Менск.

Колькасць сябрау абласнога камітэта — 5. Прысутнічалі  4 сябры  абласнога  камітэта:  Абрамовіч  А. М.,   Сдвіжкоу  А. М., Юрэвіч А.В.,   Яхімовія А. П.   Кворум  маецца.

Старшыня пасяджэння   Абрамовіч А.  М. Сакратар пасяджэння    Юрэвіч  А.В.        

Слухалі: Юрэвіча А. В. аб парадку дня.  Галасавалі :  “ за “  — 4 .   Прынята.

Парадак дня:

1. Аб  даце  правядзення  справаздачна – выбарчай  канферэнцыі  Менскай  абласной  арганізаціі  БСДП  і  парадку   дня; 

2. Аб  норме  прадстауніцства;                                                                                          

3. Аб  датах  правядзення  справаздачна – выбарчых  сходау  у  раённых  арганізацыях  і  суполках  Менскай  вобласці;                                                                                                       

4. Аб  выбарах  дэлегатау  на  абласную  канферэнцыю; 

5. Аб  прадстауленні  пратаколау  у  Менскі  абкам  і  звестак  аб  сябрах выбраных  раённых  камітэтау і  рэвізорах;  

6.Рознае.                                                                                                                                                                                

1. СЛУХАЛІ: Абрамовіча А. М., аб даце  правядзення абласной  канферэнцыі.             РАШЫЛІі: правесці справаздачна-выбарчую канферэнцыю  Менскай  абласной  арганізацыі БСДП 20-га лютага 2021 году з парадкам дня, зацвержаным раней.      ГАЛАСАВАЛІ: “за“—4. Прынята.                                             

2.  Аб норме  прадстауніцства СЛУХАЛІ Юрэвіча А. В. Ён прапанавау вылучыць аднаго  дэлегата  ад  пяці  сябрау па  спіску  раённых  арганізацый  і  суполак.         РАШЫЛІ :  устанавіць  норму  адін  ад  пяці сябрау па  спісу  прадстауленнаму  у  абкам  разам  з  пратаколамі  сходау. Спісы  раённых  арганізацый  і суполак і звесткі пра новых сяброу партыі і сяброу  райкамау прадставіць  у Менскі  абкам на  офіс  партыі  па  вуліцы Кульман дом № 9, памяшканне 607 да 01.02.2021г. ГАЛАСАВАЛІ: “за“—Прынята.

3. СЛУХАЛІ : Юрэвіча  А. В.  аб  датах   правяденяя  справаздачна-выбарчых  сходау у раённых арганізацыях і суполках  вобласці.  РАШЫЛІ : рэкамендаваць  правесці  справаздачна – выбарчыя сходы  у  Барысаускім раёне 12 снежня ,  у Уздзенскай  і  Маладзечанскай  раённых арганізацыях  19  снежня  г.г., у  Пухавічскай  суполцы  26.12.2020 г.,  а у  Салігорскай, Бярэзінскай і Жодзінскай  16.01 2021  г..  Адказныя  з  сяброу абласнога  камітэта  партыі за Узду ,  Пухавічі  і  Салігорск  Юрэвіч  А.В.,  а  за  Маладзечна,  Барысаускі  раён, Бярозіно  і  Жодзіна Абрамовіч А.М.. Іншыя прапановы у час абмяркавання не паступалі.  ГАЛАСАВАЛІ :    “ за “ –  4 .   Прынята.

4. ПАСТАНАВІЛІ:  выбары  дэлегатау на абласную справаздачна-выбарчую  канферэнцыю  правесці у раённых арганізацыях і суполках да лютага 2021 г. Рэкамендаваць  выбары  дэлегатау з  раёнау  праводзіць на  справаздачна – выбарчых  сходах.  Пратаколы  прадставіць  да  01. 02. 2021 году. ГАЛАСАВАЛ1: «за» — 4;  Прынята.                                             

5.  ВЫРАШЫЛІ  п.5  у  пункце  2.                                                                                             

6.  АБМЕРКАВАЛІ :  пытанні  пра  партыйную  дысцыпліну  і справаздачы  ( дакумантау )  ад  райкамау  у  Абкам  і  Абкаму   у  упрауленне  юсьтыцыі  Менскага  аблвыканкаму.                                                                                                   

Старшыня  пасяджэння             А. М. Абрамовіч

Сакратар   пасяджэння             А. В. Юрэвіч       

Абрамовіч А.М. Старшіня
Юрэвіч А.В. Сякратар
Сдвіжкоў А.М. Сябра Абкаму
Яхімовіч А.П. Сябра Абкаму