РЭКАМЕНДАЦЫІ да партыйнага этыкету

Алесь Міхайлавіч Сдвіжкоў

                                                                                            Праект

                                                                                            Другая рэдакцыя

                           РЭКАМЕНДАЦЫІ

да партыйнага этыкету і прыкладных сацыяльных установак  у   дзейнасці сябраў выбарных органоў і рабочых груп БСДП

         Скарочаная назва: Партыйны этыкет.

І. Агульныя палажэнні.

1.1. Дадзеныя Рэкамендацыі з’яўляюцца мэтадам рэгулявання і ўдакладнення цывільных узаемаадносін, калегіяльнага абыходжання і выразнасці міжасобасных зносін сябраў выбарных органоў і рабочых груп.

1.2. Партыйны этыкет ёсць комплекс прымальных паводзін у якасці фармалізаванага і ўсталяванага парадка калегіяльнага абыходжання.

1.3. Сацыяльная ўстаноўка ёсць канкрэтная падрыхтаванасць да групавых ці індывідуальных дзеянняў, якая зыходзіць з адпаведнай ацэнкі цывільнай рэчаіснасці.

1.4. Дадзеныя Рэкамендацыі маюць выключна ўмоўны, ужывальны, мадэльны, рэферэнтны характар.

1.5. Існуючыя Рэкамендацыі складаюць адкрыты рэсурс дзеля свабоднага ўжывання, далейшай распрацоўкі і публічнага распаўсюджвання.

ІІ. Ужывальныя крытэрыі партыйнага этыкету.

2.1. Перад усім партыйны этыкет рэалізуецца ў розных тыпах ці відах палітычнай ды сацыяльнай дзейнасці сябраў выбарных органаў і рабочых груп БСДП.

2.2. Кожны сябра выбарнага органа ці рабочай групы сам, без крывадушнасці і фарысейства, вызначае сваю апазіцыйную палітычную карэктнасць у неабходнай прапорцыі канфармізму і нонканфармізму, апартунізму і радыкалізму, кампраміснасці і бескампраміснасці, лагоднасці і неўтаймаванасці.

2.3. Пажадана, каб кожны сябра выбарнага органа альбо рабочай групы усведамляў сабе, што ён з’яўляецца паўнамоцным прадстаўніком тых, хто яго вылучыў і абраў на пэўную кадэнцыю. І ўвасабляе цывільную роўнасць сярод роўных любога партыйнага ўзроўню.

2.4. Крайне непрымальна, калі сябра выбарнага органа ці рабочай групы выказвае калегам бюракратычную фанабэрыю, адміністрацыйную пыхлівасць, начальніцкае хамства, каманднае грубіянства.

2.5. Пажадана, каб усякі сябра выбарнага органа альбо рабочай групы заўжды памятаў аб звычайных формулах ветлівасці ды ўзаемнай павагі пры калегіяльным абыходжанні, цывільных узаемаадносінах і міжасобасных зносінах.

2.6. Дапусцімы усялякія формы спрэчак, дэбатаў, дыспутаў, дыскусій, палемікі, эрыстыкі.

2.7. У спрэчках і крытычных выказваннях прымальны разнастайная рыторыка, стылістыка, уключна экспрэсіўную лексіку і эмацыйныя выказванні. Але ж без пераходу на асабістасці, непарламенцкія непрыстойнасці, вульгарную лаянку.

2.8. Пажадана, каб у спрэчках сябры выбарных органаў і рабочых груп прытрымліваліся экуменічнай талерантнасці і не абражалі канфесіянальных поглядаў, уключна перакананняў носьбітаў атэізму.

2.9. Рэкамендуецца ў адносінах да этнічных і моўных меншасцей ужываць сацыял-дэмакратычныя прынцыпы культурна-нацыянальнай аўтаноміі.

2.10. Пажадана гендарная і ўзроставая роўнасць цывільных узаемаадносін, калегіяльнага абыходжання і міжасобасных зносін сябраў выбарных органаў і рабочых груп. Найбольш непрымальнымі паўстаюць мужчынскі ды жаночы шавінізм ці сэксізм.

2.11. Мэтазгодна не абразіць маральныя нормы, каштоўнасныя арыентацыі, палітычныя перакананні і таму ўстрымлівацца ад прапаганды перажыткаў ды перадузятасцяў падрыўных ілжэвучэнняў накшталт марксізму, камунізму, пралетарскага інтэрнацыяналізму, анархізму і гэтак далей.

2.12. Пры абмеркаванні тых ці іншых пытанняў пажадана пазбягаць дэмагогіі і прафанацыі, шарлатанства, антынавуковага абскурантызму.

2.13. У дэбатах і дыскусіях, у палемікі, асабліва ў рэпліках непрымальна выхваляць фальшывыя дасягненні таталітарнай савецкай улады і панавання расейскага імперыялізму.

2.14. Паколькі існуюць арганізацыйныя сакрэты і тайны, а таксама прыватнасць у дачыненні да асоб і груп, абмежаванне галоснасці і публічнасці часткова дапусціма. Але ж рознае абмежаванне галоснасці і публічнасці павінна быць ухвалена выбарным органамі ці рабочай групай аднагалосна.

2.15. З мэтай пашырэння партыйнага ўплыву сацыял-дэмакратыі сябрам выбарных органаў і рабочых груп варта замацоўваць свае цывільныя кантакты і неабмежаваны ўдзел у працы разнастайных грамадскіх аб’яднанняў палітычнага накірунку. А таксама займаць у іх кіруючыя пасады.

2.16. Сябрам выбарных органаў і рабочых груп рэкамендуецца вельмі ўважліва і далікатна разглядаць арганізацыйныя, палітычныя прапановы і сацыяльныя ініцыятывы шэраговых партыйцаў. Аднак пры неабходнасці падвяргаць іх меркаванні аргументаванай крытыцы.

2.17. Рэкамендуецца пачынаць усе партыйныя мерапрыемствы своечасова ў прызначаную гадзіну. Тым часам пытанне кворуму вырашаць на працягу пасяджэння з удзелам тых, хто спазняецца па важкім і дастатковым прычынам.

2.18. У выпадку немагчымасці выконваць свае функцыянальныя абавязкі сябру выбарнага органа ці рабочай групы пажадана пакінуць сваю пасаду.

ІІІ. Меры ўдзеяння на парушальнікаў партыйнага этыкету. 

3.1. Выказаць агульнае незадавальненне ў фармаце заўвагі, вымовы, вотуму недаверу, палітычнай ці ідыялагічнай адпаведнасці.

3.2. Пазбавіць парушальніка голаса да канца пасяджэння.

3.3. Пазбавіць парушальніка голаса на абмежаваную колькасць пасяджэнняў (два, тры і больш).

3.4. Пазбавіць парушальніка голаса на азначаны тэрмін (тры, чатыры месяцы і больш).

3.5. Накласці на парушальніка грашовае спагнанне.

3.6. Рэкамендаваць адпаведнаму партыйнаму сходу ў далейшым больш не вылучаць злоснага парушальніка ў склад дадзенага выбарнага органа ці рабочай групы. Альбо рэкамендаваць адазваць парушальніка, калі гэта дазваляюць статутныя і рэгламентарныя нормы.

3.7. Усялякія меры ўдзеяння на парушальнікаў партыйнага этыкету павінны быць ухвалены абсалютнай ці кваліфікаванай большасцю ад спісачнага складу выбарнага органа ці рабочай групы.

IV. Увод у дзеянне партыйнага этыкету.

4.1. Існуючыя Рэкамендацыі могуць быць цалкам альбо часткова дадаткам да адмысловага функцыянальнага рэгламенту выбарнага органа ці рабочай групы.

4.2. Дапусціма карыстацца дадзенымі Рэкамендацыямі ў якасці рэферэнтнага даведніка і крыніцы калегіяльнага маральнага аўтарытэту.

4.3. Любы ўжывальны крытэрый павінны быць ухвалены абсалютнай ці кваліфікаванай большасцю ад спісачнага складу выбарнага органа ці рабочай груп.

Особое мнение: Мне стыдно за вас, жующих попкорн перед экранами БТ!

 25.08.2020 Борисовские новости

Разрываясь между желанием поддержать протестующих против агрофашизма и необходимостью оказывать правовую помощь жертвам развязанного террора, я решил все же изложить на письме свои чувства в этот, без преувеличения, переломный момент.

Многие ли понимают, что именно сейчас решается судьба Беларуси? Или мы будем жить без страха в нормальной цивилизованной стране, или же тут будет концлагерь. С практически бесплатной рабочей силой и гарантированным социальным пакетом в виде дешевого куска хлеба — для большинства из нас, и жирными привилегиями для лизоблюдов и холуев всех мастей, начиная от главных докторов, устанавливающих запрет на оказание медицинской помощи для избитых милиционерами людей, и заканчивая нечистью в погонах, получающих за свои зверства государственные награды.

Думаю, что все же большинство тех, кого я знаю лично, с кем так или иначе пересекался в жизни и поддерживаю отношения — приятельские или просто человеческие — догадываются, что происходит неладное. Хотя, допускаю, что некоторые из них, отупевшие от собственного никчемного существования, не способные хоть каким-то образом продуцировать собственные мысли и идеи, все еще живут набившими оскомину штампами: «Вы что, хотите как в Украине?», «Мы за стабильность, лишь бы войны не было», «Нас все устраивает».

С большинством из вас мне придется расстаться.

Как я расстался уже с работой, когда стал отстаивать справедливость. Как я уже расстался со спокойной жизнью, когда стал правозащитником. Как я уже расстался с чувством собственной безопасности, когда решил идти до конца.

Возможно, я не пошлю вас при встрече на три буквы — все же мое воспитание вряд ли позволит мне это сделать. Но не ждите от меня ни вопросов о вашем здоровье, ни сочувствия, ни иных проявлений дружелюбия и признания. Я или пройду мимо или сухо отвечу «добрый день».

Когда стоит выбор между силой и правдой — всегда, слышите, всегда надо делать ставку на правду.

Я выбираю правду. И выбираю тех людей, которые — ЛЮДИ. Они — мои новые друзья и знакомые.

А за вас — жующих попкорн перед экранами БТ — мне стыдно. Жуйте дальше ваш попкорн. И прощайте. Меня для вас больше нет.

Олег МАЦКЕВИЧ, правозащитник, г.Борисов

Заява з Барысаўскай раёнай арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада)

ЗАЯВА

«Злачынец супраць чалавецтва не мае права на інаўгурацыю!»

Прыняццё вынікаў таемнай інаўгурацыі Аляксандра Лукашэнкі – гэта руйнаванне міжнароднага светапарадку!

 1 верасня 2020 года Барысаўская раёная арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада) звярнулася да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь з патрабаваннем замест інаўгурацыі Аляксандра Лукашэнкі распачаць працэдуру ягонага зняцця з пасады Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь згодна з  ч. 2 арт. 88 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у сувязі здзяйснення ім цяжкіх крымінальных злачынстваў, якія падпадаюць пад прыкметы дзеянняў, прадугледжаных арт. 356 КК Рэспублікі Беларусь (здрада дзяржаве), ч. 3 арт. 357 КК Рэспублікі Беларусь (захоп і ўтрыманне ўлады неканстытуцыйным  шляхам, спалучаным з забойствамі людзей) і арт. 128 КК Рэспублікі Беларусь (злачынствы супраць бяспекі чалавецтва)”.

Дэпутатам прапаноўвалася неадкладна ініцыяваць кансультацыі з ЗША і Вялікабрытаніяй (п.6 Будапешцкага мемарандума аб гарантыях бяспекі Рэспублікі Беларусь) аб прыняцці Радай Бяспекі ААН адмысловай рэзалюцыі аб расследванні ў Міжнародным крымінальным судзе злачынстваў рэжыма Лукашэнкі супраць чалавечнасьці (п.b арт.13 Рымскага статуту).

Пры такіх абставінах праведзеная 23 верасня дэпутатамі «парламента» патаемная інаўгурацыя Аляксандра Лукашэнкі разглядаецца, як іх саўдзел у пералічаных злачынствах!

Сацыял-дэмакраты Барысаўшчыны вітаюць ініцыятыву Камітэте ПАСЕ па юрыдычным пытанням і правам чалавека па стварэнні міжнароднага следчага органа дзеля прыцягнення Аляксандра Лукашэнку і ягонае атачэнне да міжнароднай адказнасці за злачынствы супраць чалавецтва і заклікаюць беларусаў у краіне і па-за яе межамі спрыяць гэтаму ўсімі даступнымі сродкамі.

Злачынец супраць чалавецтва не мае права на інаўгурацыю!